PRIVACY

We nemen jouw privacy uiterst serieus. Dit zijn onze vijf privacy beloften aan jou:
 
We zorgen er voor dat je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
We zijn transparant over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je informeren over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact moet opnemen als je vragen hebt.
We bieden je simpele mogelijkheden om je af te melden voor onze marketingberichten.
We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.
 
ADD/DEPT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ADD/DEPT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

ADD/DEPT gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij ADD/DEPT zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Als u bij ADD/DEPT een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, levering gegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
 
ADD/DEPT bewaart persoonsgegeven in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

ADD/DEPT verkoopt uw gegevens niet
ADD/DEPT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Wat zijn jouw rechten?
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op:
 
Het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je persoonsgegevens.
Correctie van onjuiste persoonsgegevens.
Wissen van persoonsgegevens.
Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens.
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (data portabiliteit) – de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm ontvangen en dat deze wordt overgedragen aan een andere datacontroleur.
Het is niet nodig om contact met onze functionaris gegevensbescherming op te nemen om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen. 
Je kunt je afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Dit kan rechtstreeks vanuit de gestuurde berichten (zie link onderaan marketingmail) of door contact op te nemen met onze klantenservice. 
 
Als je van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de GDPR (AVG) hebt.
 
Mocht je een vraag hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@add-dept.nl onder vermelding van “Functionaris Gegevensbescherming”.
 
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je persoonsgegevens.